Tinker World - Tinker Labs

Историско и географско разбирање на светот, со интегрирани СТЕАМ проекти

За деца од 10 – 12 години
Tinker-World
home-1_section_01_1

TINKER WORLD

Програмата Tinker World е наменета за поголеми деца на училишна возраст ( 10 -12год.) во која тие преку иновативната Tinker Labs методологија се запознаваат со предметите и темите од СТЕАМ спектарот, притоа добивајќи историско-географски контекст за научниците кои се одговорни за некои од најважните СТЕАМ достигнувања. Целта на оваа програма е откако учениците ќе стекнат функционално знаење и ги разберат СТЕАМ концептите, подготвени да навлезат подлабоко во концептите што ги научиле досега и да научат за ликовите и културите што биле влијателни во светската историја и науката. Оваа програма може да се понуди како продолжителна програма за ученици кои присуствувале на Tinker Town Plus или како почетна програма за нови ученици.

КНИГИ

TINKER WORLD

НАУЧНИ ИЗУМИ
БИНАРЕН СИСТЕМ
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
ХЕМИЈА
ФИЗИКА
БИОЛОГИЈА
МАТЕМАТИКА
ТЕХНОЛОГИЈА

TINKER WORLD PLUSнапредена програма за деца 10 – 12 год

Tinker World Plus е напреден програм за ученици кои го имаат поминато Tinker World, Концептот е ист како Tinker World, каде учениците ги следат авантурите на своите пријатели Мари, Леонард и Никола низ просторот и времето за да дознаат уште повеќе за научниците, пронаоѓачите, инженерите и значајни ликови, настани и изуми од науката и технологијата. Покрај тоа, тие ќе ги анализираат некои од ликовите што ги запознале во нивните авантури во претходните години за подобро разбирање на претходно научените концепти и идеи, сето тоа низ процес на експериментирање, креирање и игра.

World Plus