TINKER VERSE (во најава) - Tinker Labs

Врвот во СТЕАМ патувањето

За тинејџери од 12 – 16 години
Tinker-Verse
home-1_section_01_1

TINKER VERSE

Ова е наша четврта програма и кулминација на СТЕАМ патувањето преку истражување и експериментирање. Програмата Tinker Verse е дизајнирана како функционална лабораторија. Земајќи ги предвид алатките и методите што ги користеле досега, учениците во оваа програма ќе направат свои прототипови што ќе им помогне да создадат свои проекти и да користат понапредни технологии за правење модели и шеми. Сето тоа учениците го создаваат во нашите современи училници, кои ги инспирираат на иновативно и креативно размислување.

УЧЕБНИЦИ

TINKER VERSE

АСТРОФИЗИКА
ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ПРОТОТИПОВИ
МИКРОБИОЛОГИЈА
ГРАФИЧКО ЦРТАЊЕ
РОБОТИКА
ХЕМИЈА
МАТЕМАТИКА
ТЕХНОЛОГИЈА

TINKER VERSE PLUS за тинејџери од 12 – 16 години

Оваа е многу напредна и комплексна програма, која има две верзии, и тоа за наши ученици кои предходно посетувале Tinker Labs едукација и за нови ученици. Програмата продолжува да го продлабочува знаењето во СТЕАМ едукацијата, но исто така им овозможува на учениците слобода да дизајнираат свои проекти. Во оваа програма еден од главните фокуси ни е развивање кај учениците способност за тимска работа и комуникациски вештини, со цел решавање на проблеми и развој на проектите до креирање финален производ. Исто така, овде работиме на развој на презентациските вештини на учениците, за да стекнат способност и самодоверба за презентирање на своите идеи и проекти на останатите.

VersePlus-book-logo-300x300