Tinker Town - Tinker Labs

Основа на СТЕАМ концептот

За деца на возраст од 7 – 10 години
tinker-town
home-1_section_01_1

TINKER TOWN

Tinker Town е воведна програма за школски деца на возраст од 7 – 10 години. Идејата на оваа програма е да ги поставиме темелите за разбирање на главните концепти и теми од СТЕАМ едукацијата. Во оваа програма особено сме фокусирани на развој на интелектуалните вештини на децата, да развијат љубов кон учењето, да научат како да учат, како да истражуваат, размислуваат, анализираат, планираат и донесуваат правилни одлуки. За таа цел, за да ги водиме децата искуствено низ темите и концептите кои треба да ги усвојат, создадовме цел алтернативен свет, низ кој ученикот патува преку експериментирање и истражување. Tinker Town ја проширува приказната за Мари и нејзиното нуклеарно семејство. Оваа програма ги следи авантурите на нејзината сестра Леонарда и пријателот Николас кои ги прошируваат своите хоризонти и запознаваат луѓе и занимања потребни за еден мал град успешно да функционира.

КНИГИ

TINKER TOWN

ФИЗИКА
ХЕМИЈА
МАТЕМАТИКА
ЕЛЕКТРОНИКА
БИОЛОГИЈА
АСТРОЛОГИЈА
АЕРОДИНАМИКА
ГЕОЛОГИЈА

TINKER TOWN PLUSза деца од школска возраст од 7 – 10 години

Оваа програма е напредна програма, која може да ја посетуваат само ученици кои веќе ја поминале Tinker Town програмата. Во оваа програма продолжуваме со приказните за Мари, Леонарда и Никола, ликови кои ги среќаваме и во Tinker Tots. По стекнување на темелно разбирање на концептите што се појавуваат во STEAM едукацијата, преку  Tinker Tots и Tinker Town програмите, Tinker Town Plus програмата е дизајнирана да ги продлабочи темите опфатени во претходната година и да го изостри критичкото размислување со воведување на покомплексни теми.

TownPlus-book-logo-300x300