Франшиза Archives - Tinker Labs

Category: Франшиза

Отвори сопствен Tinker Labs училишен центар во својот град

Запознајте се со Tinker Labs едукативната франшиза

Tinker Labs едукативната франшиза за деца е брзорастачка и иновативна интернационална франшиза, фокусирана на СТЕАМ едукацијата на децата.  Tinker Labs нуди уникатен едукативен систем на СТЕАМ едукација, базиран на посебни техники и методи, преку кои ги воведува децата во магичниот свет на науката и технологијата, со што се стекнува квалитетно и функционално знаење, но и се развиваат интелектуални вештини кои се коирисни за секоја сфера во животот.

Tinker Labs едукацијата е иновативен образовен систем кој ги опфака сите области од СТЕАМ едукацијата (наука, технологија, инжинерство, математика и уметност) интегрирајќи ги заедно преку интердисциплинарен пристап на учење. Интердисциплинарниот пристап на СТЕАМ концептот комбиниран со уникатниот Tinker Labs метод и пристап на учење, кој користи иновативни и напредни методи и техники на едуцирање на децата, создаваат извонредна синтеза на совршен едукативен модел кој гарантира интелктуален и социо – емоционален развој кај децата, покрај стекнувањето на квалитетно и функционално академско знаење.

Од оваа лето, Tinker Labs влегува и во Македонија, со што и децата од нашата држава од Септември ќе имаат пристап до квалитетна едукација.

Tinker Labs франшизата во моментот се шири низ сите градови во државата, со што ви нуди одлична можност да започнете сопствен бизнис, со отварање на сопствен Tinker Labs училишен центар во вашиот град, работејќи со разработен и сигурен бизнис модел и препознатлив бренд, овозможувајќи им квалитетна едукација на децата од вашиот град.

Франшизата како бизнис модел е комплексен, но сигурен и проверен бизнис модел. Овој модел е можност за многу луѓе да влезат во светот на бизнисот и да ги реализираат своите претприемачки цели. Започнувањето на бизнис во склоп на франшиза нуди многу можности и придобивки. Започнувањето на франшизен бизнис, значи од почеток започнување на бизнисот на високо и професионално ниво и станување дел од една поголема и успешна приказна.

Убавината на франшизата како бизнис модел е во тоа што франшизерите ги чуствуваат бенефитите од двете нивоа: работење за себе т.е сопствен бизнис, но и работење во склоп на докажан бренд и развиена структура. Во овој бизнис модел ја имата слободата што би ја имале како сопственик на бизнис, слобода во менаџирање на финансиите, работните обврски, избирањето на сопствен тим и слободата на неограниен раст и развој. Од друга страна од франшизата добивата сигурност поради докажаниот бренд, одличните производи или услуги што ќе ги нудите, професионалните обуки што ќе ги добиете и постојаната бизнис поддршка за раст и развој.

Tinker Labs едукативната франшиза ви нуди:

  • Уникатни и иновативни едукативни програми за деца од 4 – 16 години, развиени врз база на Tinker Labs едукативниот систем.
  • Високо обучени и сертифицирани учители
  • Постојан развој на нови програми и следење на светските трендови и потреби во образованието
  • Постојана бизнис поддршка за неограничен раст и развој
  • Силна франшизна мрежа
  • Маркетинг поддршка
  • Софтверски решенија
  • Препознатлив бренд

Станете партнер во оваа наше патување. Со минимална инвестиција започнете да правите позитивна промена во својот живот, и во животот на децата во вашата средина.

Дознајте повеќе информации за оваа можност овде или контактирајте не на:

емаил: [email protected]

тел: 070 547 269