ПРОГРАМИ - Tinker Labs

Tinker Tots: за деца од предшколска возраст од 4 – 6 години

Tinker Tots е првата програма што  ги воведува децата од предучилишна возраст од 4-6 години во магичниот свет на науката и технологијата.

Дознај повеќе

Tinker Town: за деца од 7 - 10 години

Tinker Town е воведен курс за училишни деца на возраст од 6-10 години. Преку оваа програма ги воведуваме децата во посериозни и сложени концепти на СТЕАМ едукацијата. Работиме на развој на интелектуалните вештини, способности за креативно размислување, истражување, анализирање, планирање, решавање на проблеми и иновативност.

Дознај повеќе

Tinker World за деца од 10 – 12 години

Tinker World е програма во која го воведуваме историско-географскиот контекст со продлабочување на знаењето од STEAM области, учејќи за научниците и иноваторите кои го обликуваа нашиот свет. Исто така овде работиме на усовршување на интелектуалните вештини и способности за креативно изразување и размислување, истражување, создавање инвативни решенија и презентациски вештини.

Дознај повеќе

Tinker Verse: за деца од 12 – 16 години

Како кулминација на нашето  СТЕАМ патување, Tinker Verse програмата им обезбедува слобода на учениците да дизајнираат свои проекти кои се поврзани со нивните страсти и интереси, а се базирани на акумулираното знаење, искуство и стекнати вештини од предходните учебни години.

Дознај повеќе