Отвори сопствен Tinker Labs училишен центар во својот град - Tinker Labs